EUROSPOL s.r.o.
Fričkovce 22
086 42 Hertník
Slovenská republika

Tel.: 0908 838 370, 0907 321 114
Web: www.strakova.sk
E-mail: strakova@strakova.sk

IČO: 54377820
DIČ: 2121647616
IČ DPH: SK2121647616

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK48 0900 0000 0051 8750 8893

Register: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 43512/P